HAKKIMIZDA KAYIT SORGULAMA HIZLI ERİŞİM YARDIM - DESTEK

".tr" Alan Adı Yönetimi'nin önerisi ve DNS Çalışma Grubu'nun 19 Ekim 2006 tarihinde aldığı karar uyarınca, gerçek veya tüzel kişilere, Türkçe karakterler (ğ, ı, ü, ş, ö, ç) içeren alan adları tahsisi 04 Aralık 2006 tarihinde başlamıştır.

Türkçe karakterler (ğ, ı, ü, ş, ö, ç) içeren alan adı başvurularında https://www.nic.tr adresinde varolan prosedür izlenmektedir. Diğer bir deyişle, Türkçe karakter içeren alan adları, "com.tr", "org.tr" vb. belgeli tahsis edilen uzantılar için hak sahipliğini gösteren resmi belgelere istinaden; "web.tr", "gen.tr" gibi belgesiz tahsis edilen alan adlarında ise "ilk gelen alır" yaklaşımı ile hareket edilerek, başvuru yapan kişi ya da kuruluşa tahsis edilmektedir.


Uygulamaya ait önemli bilgi

WEB tarayıcıları (Firefox, Internet Explorer, Opera vb.) uluslararası alan adlarını (IDN - Internationalized Domain Names) yaygın olarak desteklemekte, ancak, e-posta teknolojileri henüz yeterince ve yaygın destek sağlamamaktadır.

Kullanım alanları ve teknik bilgilere ilişkin ayrıntılı bilgi almak için lütfen tıklayınız.
.tr Alan Adı Tahsis Hizmeti, belirlenen tahsis, bilgi güvenliği ve gizlilik politikaları çerçevesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından verilmektedir.