HAKKIMIZDA KAYIT SORGULAMA HIZLI ERİŞİM YARDIM - DESTEK

2008 yılında yayımlanan 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 35. maddesi ("İnternet alan adlarının tahsisini yapacak kurum veya kuruluşun tespiti ile alan adı yönetimine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.") uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB) tarafından görevlendirilmiştir. 2010 yılında BTK tarafından "İnternet Alan Adları Yönetmeliği" (TRABİS) yayınlanmıştır. Bu yasa ve yönetmelikle birlikte ".tr" uzantılı alan adlarının tahsis yetkisi (Kayıt Otoritesi iİşlevi) Nic.TR'den BTK'ya devredilmiştir.

Bu yetki devri nedeniyle, ODTÜ/Nic.TR'nin aynı zamanda sistemin işlevlerini devretme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu yükümlülük gereği son iki yılda Üniversitemiz ile BTK ve UAB arasında devir süreçleri hakkında titiz çalışmalar yapılmış, ODTÜ, BTK ve UAB, öncelikle ülkemizde internet yönetişimi ile ilgili temel ilkeler üzerinde anlayış birliği oluşturmuşlardır. Bu anlayışla ".tr" Ağ Bilgi Sistemi (TRABİS)'nin oluşturulması ve faaliyete geçmesi ve yetkilerin BTK'ya devrine ilişkin hususlar konusunda usul ve esasların belirlenmesine yönelik bir Protokol hazırlanmış ve 21 Aralık 2018 tarihinde ODTÜ ile BTK arasında imzalanmıştır. ODTÜ ve BTK arasında yapılan bu Protokol uyarınca ODTÜ tarafından kurulacak ".tr" Ağ Bilgi Sistemi (TRABİS) ile birlikte söz konusu hizmet bundan sonra BTK tarafından yürütülecektir. Üniversitemiz, TRABİS'in faaliyete geçmesini takip eden en az 2 (iki) yıl süre ile TRABİS İişletmenliği görevini sürdürecektir.


NİC.TR / KAYIT OPERATÖRÜ İŞLEVİ DEVRİ (AKTARIM)

İlgili yasal düzenlemeler gereği, Nic.TR'nin de yürütmekte olduğu Nic.TR/Kayıt Operatörü işlevi (Alan adı tahsis işlemleri, alan adı sahip değişikliği vb.) TRABİS'in faaliyete geçmesini takiben yalnızca BTK tarafından onaylanmış "TRABİS/ Kayıt Kuruluşları (KK)" tarafından yürütülecektir.

ODTÜ/Nic.TR'nin, alan adı tahsis ve diğer işlemleri ile ilgili mevcut kullanıcılarına karşı yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yükümlülüklerin kesintisiz olarak yerine getirilebilmesi amacıyla, yine ODTÜ şemsiyesi altında ve %100 ODTÜ Geliştirme Vakfı (ODTÜ-GV) sahipliğinde, "ODTÜ GV BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (METUnic)" kurulmuş ve Nic.TR'nin Kayıt Operatörü işlevleri METUnic'e aktarılmıştır.

Tüm kullanıcılarımızın, en geç TRABİS'in faaliyete geçtiği tarihte alan adlarını, BTK tarafından onaylanmış Kayıt Kuruluşlarından birine taşıması gerekmektedir.


ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN.TİC.A.Ş. (METUnic)

TRABİS faaliyete geçene kadar Nic.trTR tarafından sağlanamayacak olan Kayıt Operatörü hizmetlerinin ODTÜ güvencesi ve Nic.TR deneyimiyle devam edebilmesi için ODTÜ bünyesinde "ODTÜ Geliştirme Vakfı Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (METUnic)" kurulmuştur. Nic.TR ve METUnic arasında yapılan protokol uyarınca alan adını METUnic'e taşımak isteyen kullanıcıların alan adı üzerindeki hakları herhangi bir ek ödeme yapmadan METUnic çatısı altında devam edecek ve hizmetleri ODTÜ güvencesi ile kesintisiz sürdürülecektir.

.tr Alan Adı Tahsis Hizmeti, belirlenen tahsis, bilgi güvenliği ve gizlilik politikaları çerçevesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından verilmektedir.