HAKKIMIZDA KAYIT SORGULAMA HIZLI ERİŞİM YARDIM - DESTEK
18 Şubat 2005

S1- Çalışma biriminizin tam adı ve görevi nedir?

Çalışma Birimimiz;

ODTÜ-Nic.tr (".tr" Alan Adları) Yönetimi

ismi ile tanımlanmaktadır.

Görevimiz;

Mevcut kurallar dahilinde;

  1. ".tr" uzantılı alan adı başvurusunda bulunan yurt içi/yurt dışı tüm kurum, kuruluş ve şahısların, alan adı başvurularını değerlendirmek ve uygun olan başvuruların tahsis işlemlerini sonuçlandırmak,
  2. Mevcut alan adları ile ilgili gerekli olan veya talep edilen idari, mali ve teknik işlemleri gerçekleştirme
  3. Tüm alan adı işlemleri sırasında telefon, mesaj ve e-posta aracılığı ile destek vermektir.

ODTÜ, Nic.tr (".tr" Alan Adları) Yönetimi; bu görevi kamu çıkarlarını gözeten bir yaklaşımla, ülke çapında internet altyapısının yerleşmesinde öncülük etmiş, bilişim alanında birikimi ve olanakları tartışılmaz bir Üniversite'nin çatısı altında yerine getirmektedir. Bu durumun doğal bir sonucu olarak, tarafsız, araştırmacı, aktif, yenilikçi ve dünya standartlarında hizmet vermeyi amaçlayan bir anlayışla; kaliteli teknik donanımı, deneyimli ve bilgi sahibi personeli ile ülke sosyo-kültürel koşullarını değerlendirerek ve hizmet kalitesini sürekli olarak artırarak sağlamaya devam etmektedir.

S2- Kaç yıldır bu birim görev yapmaktadır?

ODTÜ tarafından yürütülen "alan adı tahsis işlemleri" için gerekli olan politika ve prosedürler, 1991-1998 yılları arasında, IANA ve ICANN rehberliğinde, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nca (BİDB) oluşturulmuş ve uygulanmıştır. Alan adı yönetimi projesi, 1998 yılında, BİDB kapsamından çıkarılmış ve direk ODTÜ Yönetimine bağlı olarak çalışmaya başlamıştır.

2000 yılında Ulaştırma Bakanlığı, Internet Kurulu'na bağlı olarak çalışan, sektör temsilcilerinin yer aldığı ve 11 kişiden oluşan "DNS Çalışma Grubu" oluşturulmuştur. DNS Çalışma Grubu hakkında bilgi http://kurul.ubak.gov.tr/calgrup01.php2 adresinden edinilebilir. Söz konusu çalışma grubu, kamuoyunun katkı ve görüşlerini almak, çok sesli bir ortamda değerlendirme yapmak, Türkiye'de İnternet Alan Adları'nın sağlıklı gelişmesi için temel öneriler oluşturmak ve bu önerileri Alan Adı Yönetimi (ODTÜ)'ne ileterek uygulanmalarını sağlamak amacıyla 2 Kasım 2000 tarihinde göreve başlamıştır.

ODTÜ, Alan Adı Yönetimi, DNS Çalışma grubunun oluşturulduğu tarihten itibaren, bu grubun aktif bir üyesi olmuş, çalışma grubu toplantılarında alınan kararların tartışmasız uygulanmasından sorumlu olmuştur.

S3- Kaç kişilik bir ekip çalışmaktadır? Ekipte yer alabilmek için? olmazsa olmaz? koşullar var mıdır?

Bugün itibarı ile, birimimizde, 1 Proje Yöneticisi, 1 İdari ve 1 Teknik Grup Yöneticisi ile birlikte, 13 tam, 2 yarı zamanlı toplam 15 kişi görev yapmaktadır. Organizasyon şemamız aşağıdaki gibidir.

S4- Birime başvurular nasıl yapılmaktadır? Değerlendirme ne kadar sürmekte, bu aşamada hangi kriterler göz önüne alınmaktadır?

Mevcut kurallarımız gereği, ".tr" uzantılı alan adları , belgeli ve belgesiz olarak tahsis edilmektedir.

Her iki türde yapılacak olan alan adı başvurusu, öncelikle, www.nic.tr web adresi aracılığı ile elektronik ortam aracılığı ile yapılmalıdır. Belgesiz alan adlarının tahsis edilmesi, www.nic.tr aracılığı ile yapılan başvuru sonrasında yapılan ödeme sonrasında -hemen- gerçekleşmektedir.

Belgeli başvurularında, tahsis sürecini etkileyen en önemli faktör, istenilen belgelerin doğru şekilde tarafımıza iletilmesidir. Belge gönderimi için başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde ilgili belgelerin tarafmıza iletilmesi gerekmektedir.

Belgelerin doğru, eksiksiz iletilmesi ve alan adı başvurusunun mevcut kurallar dahilinde yapılması halinde, gün içinde alan adı başvurusu onaylanır. Alan Adı tahsisi sırasında mevcut kuralar dahilinde belirsiz bir durum ile karşılaşılırsa, konu DNS Çalışma Grubuna iletilir. DNS çalışma grubu tarafından alınan karar, tartışmasız bir şekilde tarafımızca uygulanır.

Belgeli alan adları için başvuru sahiplerinden talep edilen belgelere ait detaylı bilgi, www.nic.tr --> yardım menüsü altında yer alan "başvuru için gerekli belgeler" sayfasında yer almaktadır.

S5- Başvuru sayısı gibi çeşitli istatistiki bilgiler nelerdir?

Alan adı işlemleri ile ilgili işlemlere ait istatistikler günlük ve yıllık periyodlarda, www.nic.tr --> sorgu/rapor menüsü altında güncel olarak ulaşılabilir durumdadır. 15 Temmuz 2006 tarihi itibarı ile, toplam aktif ".tr" uzantılı alan adı sayısı, 92.596'dır. Aşağıdaki grafikte, uzantılarına göre alan adı dağılımı yer almaktadır.

1997-2005 tarihleri arasında, toplam kümülatif alan adı sayısı aşağıdaki gibidir.

Yıl Adet Değişim %
1997 3.818 140.6%
1998 9.188 57.6%
1999 14.477 65.0%
2000 23.889 36.6%
2001 32.639 27.0%
2002 41.445 32.0%
2003 54.705 13.9%
2004 62.324 23.2%
2005 76.760

S6-İlginç başvurularla karşılaşıyor musunuz? Yanıtınız "Evet" ise örneklendirebilir misiniz?

Zaman zaman, çok uzun kelimelerden oluşan alan adı başvuruları ile, kısaltmaları farklı anlamlar içeren başvurular dışında, beklentilerimizin dışında herhangi bir taleple karşılaşılmamıştır. Her iki durumda da alternatif alan adı önerileri müşterilerimize iletilmektedir.

S7- Eklemek istediğiniz başka birşey var mı?

Mevcut kurallarımız gereği, ".tr" uzantılı alan adlarının satışı, kiralanması ve devri yasaktır. Alan adlarının satışı, kiralanması ve devrinin tespiti halinde, ilgili alan adı sahibine ait alan adlarının tamamı iptal edilir. Alan Adının devri, alan adı tahsisine teşkil eden belgelendirilmiş hakların devri halinde mümkündür.

DNS Çalışma Grubu'nun (DÇG) konuyla ilgili yapmış olduğu ve www.nic.tr sayfasından yayınlanan açıklanan aşağıda yer almaktadır:

"Son zamanlarda ".tr" ülke kodlu alan adlarının satışına yönelik bazı girişimlerde bulunulduğu haberleri ve bu yöndeki ihbarlar tarafımıza iletilmektedir. ".tr" Alan Adları Tahsis Kuralları, alan adlarının satışı, kiralanması ve ticari amaçlı devrini açık bir şekilde yasaklamakta, bu yönde faaliyetleri tespit edilen alan adı sahipleri adına kayıtlı bulunan alan adlarının tamamının iptalini öngörmektedir.

".tr" ülke kodlu alan adlarının her türlü satışı yasak olduğu için bu tür satış işlemlerinin tamamlanması ve devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, bu tür satış girişimlerine itibar edilmemesi, bu tür girişimlerle karşılaşılması halinde kurulumuza veya ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne bilgi verilmesi muhtemel mağduriyetlerin önlenmesi için önem arzetmektedir.

İnternet kamuoyuna saygı ile duyurulur.

.tr Alan Adı Tahsis Hizmeti, belirlenen tahsis, bilgi güvenliği ve gizlilik politikaları çerçevesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından verilmektedir.